Städa kök

Fettavskiljare – tömning, service, underhåll

Det är mycket viktigt att regelbundna tömningar och serviceunderhåll sker på en fettavskiljare. Framförallt handlar det om att dess resultat kan minska avsevärt vilket därmed kan göra att fettet kommer ut i avloppet och kan skapa större stopp. Det finns fettavskiljare som kan användas i hushåll och de som är anpassade för företag så som restauranger och slakterier. Det är däremot enbart krav på fettavskiljare för företag och därmed även krav på service och underhåll för dem.

Tömning

 Det finns tre faktorer som avgör hur ofta som fettavskiljaren måste tömmas. För det första är det tillverkarnas anvisningar. Om det exempelvis framgår att tömning måste ske två gånger per år så bör man hålla sig till detta för att den ska hålla gott resultat under lång tid.

För det andra är det kommunala regler. Kommuner kan ha hårdare krav än vad som framgår i tillverkarnas anvisningar. I sådant fall måste man följa de kommunala reglerna.

För det tredje handlar det om insamlingsmöjligheten. Vissa kan behöva tömma ett stort antal gånger per år eftersom avskiljaren används så mycket. Här får alltså företag avgöra själv vad som behövs. Det viktiga är att den inte blir för full eftersom dess funktion då kan minska i kvalité.

Hur mycket det kostar att tömma, rengöra och fylla upp en fettavskiljare varierar mellan olika kommuner. Detsamma gäller hur ofta som tömning måste ske.

Skötsel

Alla företag som har fettavskiljare bör även genomföra regelbunden skötsel. Det betyder att man kontrollerar ett par saker. Man bör exempelvis kontrollera hur tjockt fettskiktet är för att avgöra om en hämtning behöver ske tidigare än planerat. En annan sak att kontrollera är att larmfunktionen fungerar. Här är det även viktigt att se över hur larmet är placerat. Sitter det på en plats som verkligen syns och hörs om larmet skulle utlösas?

Även vattennivån måste kontrolleras och i detta fall ska vattennivån alltid vara högre än utloppets nivå. Vid skötsel kan man också se över journalen gällande tömningar och att detta skett enligt planerat.

Skadestånd vid undermålig skötsel

Som fastighetsägare har man ansvar för att installation och underhåll sköts enligt de anvisningar som följer med fettavskiljaren samt de regler som kommunen har. Kommunen kan även göra inspektion för att se att reglerna efterföljs och om så inte sker kan direkta åtgärder krävas. Anses det, vid besiktning, att fastighetsägaren kraftigt brustit i ansvar kan till och med skadestånd krävas. Detta eftersom fettet som avskiljaren borde ”fångat upp” istället släppts ut i det kommunala avloppet.

27 Feb 2018