Städa kök

När du inte orkar städa köket

Avdragen som vi privatpersoner kan göra med hjälp av Rut-avdragen har gjort att vi, vanliga medelinkomsttagare har råd att göra på samma sätt som de som tjänar riktigt bra; anlita hemstädning. Med Rut-avdragen är det inte bara de som äger en bostadsrätt som får dra av, även de som bor i vanliga hyresrätter, får numera dra av Rut-avdrag på sin skatt. Då får man göra ett avdrag på som mest 30 procent av arbetskostnaden och det per person och år. Är man 3-4 som bor på samma adress, får alla 3-4 personer dra av på hemstädningen, men inte mer än 25.000 kronor per person och år.

De äldre har chans att anlita hemstädning

Det har gjort att de äldre som bor kvar hemma, men har kommit till den ålder när de inte orkar städa på samma sätt som förut, kan anlita en hemstädningstjänst. Med hjälp av Rut-avdragen kan de bo kvar hemma och få hemstädning en gång i veckan, eller en storstädning en gång i månaden. Det är en ekonomisk vinst för hela samhället om de äldre kan få bo kvar hemma men få den hjälp som de behöver hemma i stället för att bli tvungen att flytta till ett äldreboende. De blir ofta mycket särme om man flyttar på dem.

Även barnfamljer har råd med hemstädning

Även de unga kan få svårt att få tiden och orken över till hemstädning. Med hjälp av Rut-avdragen får barnfamlijerna också råd att anlita hemstädning. Många barnfamiljer har mycket svårt att få tiden att räcka till allt som ska göras, samtidigt som de ska vara goda föräldrar och ge tiden till att fostra sina barn och vägleda dem. Allt mer av lärandet har också lagts på barnens föräldrar. Ju mer föräldrarna engagerar sig i barnens undervisning, desto bättre går det för dem i skolan. Det innebär ju att alla som har barn i skolan är så illa tvungna att ge dem stöd och råd i barnens lärande.

Förändringar i vårt samhälle kräver mer av alla

Arbetslivet har samtidigt gjort att det krävs mer av var och en. Förväntningarna på varje arbetande svensk, har ökat, liksom stressen och pressen. Vi producerar mer per person jämfört med för 100 år sedan. Det har gjort att det förväntas mer av var och en som arbetar numera. Det leder lätt till utbrändhet om det inte ges utrymme för vila och återhämtning. Därför är det viktigt att inte sätta press på de arbetande föräldrarna att också vara tvungna att ha rena och städade hem. Då kan hemstädning som man anlitar vara en bra lösning på etta dilemma.

27 Aug 2018