Städa kök

Så bör trappstädning i Stockholm vara

Har man en bostadsrättsförening (BRF) i Stockholm är det säkert många både bland dem som bor i fastigheten och olika gäster som kommer till huset. Många BRF:er ser dessutom till att hyra ut bottenvåningen till olika företag. Har man en attraktiv adress i centrala Stockholm är det mycket efterfrågat att kunna hyra bottenvåningen till sitt företag. Har man hyrt ut en del av sin fastighet till ett företag, är det mycket viktigt att ha en regelbunden trappstädning i Stockholm

Det blir smutsigt

Utan en regelbunden trappstädning blir det mycket smutsigt. När det går många människor på samma ställa, drar alla in smuts, sand, grus och annat som inte hör hemma i ett trapphus. Ett trapphus bör vara skinande rent när man kommer in i en fastighet som på en fin adress i Stockholm. Väggarna bör vara rena och fria från graffitti-klotter. Golvet bör vara helt rent från sand och grus. Entrémattan bör vara helt ren. Ledstänger i trappan bör vara fläckfria, liksom alla trappsteg ska vara rena.

Det ser ut som misär

Det finns många trapphus som påminner om misär. Det är trapphus som har sett sin senaste ommålning för 40 år sedan, minst. Väggarna ser ut som om de var målade någon gång på 80-talet. Är själva trappstegen svarta av smuts ser det ut som misär i trapphuset. Det kan finnas allehanda graffittiklotter i trapphuset. Det gör att det ser ut som ett ställe som Gud glömde.

Det blir ohygieniskt

Med smutsen, sanden och gruset kommer det in bakterier som kan göra det ohygieniskt att vistas i trapphuset. Har man ett smutsigt trapphus som både ser ut som misär, som är smutsigt och som är ohygieniskt så vill inte kunderna (till företaget) komma till adressen. Inte heller vill gästerna eller de boende komma till adressen. Det blir dessutom mycket svårt att sälja bostäder i det hus som har ett smutsigt trapphus. Det ger nämligen inget bra intryck att ha ett ostädat trapphus.

Anlita städfirma till trappstädningen

Då är det så mycket bättre att anlita en städfirma som kan komma ut och städa trapphuset så att både de boende, hyresgäster och andra blir nöjda med trappstädningen i Stockholm. Anlita någon som erbjuder just trappstädning. Det är nämligen inte alla städföretag som gör det nämligen. För att utföra en bra trappstädning är det viktigt att de arbetar snabbt, noggrant och att städfirman är pålitlig, så att de faktiskt städar trappan ordentligt.

3 Jun 2019