Städa kök

Vad kostar städhjälp i Stockholm?

För de flesta är det priset som avgör vilket städföretag som ska anlitas. Många jämför därför flera olika städföretag och deras prisnivåer för att sedan välja något av de billigare alternativen. Men helt lätt är det inte att ställa de olika företagen mot varandra på denna punkt. Det finns nämligen flera olika vägar som städföretagen använder sig av för att presentera priset. Ett tydligt exempel kan tas från Stockholm där följande olika prissättningar har hittats.

Pris per kvadratmeter

Ett städföretag i Stockholm har valt att presentera sina priser utifrån hur stor golvyta som bostaden har. Kunden fyller i bostadsytan i ett formulär på hemsidan och därmed presenteras en total kostnad för städningen. Några andra kostnader tillkommer inte.

För kunden är detta ett enkelt och tydligt sätt att se priset. För städföretaget blir det däremot en viss chansning. Om kunden har en bostad på 86kvm, vad säger att inte siffran 82 eller 80 matas in i tabellen? Självklart märker städföretaget om stora skillnader uppges men mindre skillnader är svåra att bevisa.

Dessutom tar städföretaget en viss risk gällande vad det är som ska städas. Finns flera toaletter, duschar eller köksavdelningar skapas ett större arbete än om det är en vanlig lägenhet. Då många i Stockholm hyr ut delar av sin lägenhet till inneboende är det även vanligt att man renoverar så att ett extra köksutrymme skapas.

Pris per timme

Ett annat företag i Stockholm, som erbjuder städhjälp, har istället valt att presentera priset per timme. Det kan exempelvis vara att städhjälpen kostar 140kr per timme efter RUT.

För kunden är det något svårare att veta vad städningen kommer att kosta. Tar städhjälpen en timme, eller två?  I detta fall kan det vara en fördel att fråga städföretaget hur lång tid de tror att det kommer att ta. Detta kan i alla fall ge ett riktmärke gällande vilken nivå man kan förvänta sig.

Företaget som erbjuder städhjälp tar däremot en väldigt liten risk. Oavsett vad som ska städas så får de ut den timlön som de vill ha. Risken som tas är istället att man förlorar kunder. Vill kunden ha ett fast pris (vilket ofta efterfrågas) kommer de gå till ett annat städföretag.

Rörlig plus fast pris

Ytterligare ett stockholmsbaserat företag visar på en tredje väg. Här kombineras ovanstående två alternativ med extrakostnader.

Ett exempel är företaget som erbjuder städhjälp där kostnaden beräknas på golvyta. Det är därmed lätt att veta vad det kommer att kosta. Men sedan tillkommer en utkörningsavgift samt aviavgift. För kunden blir det lite krångligare att räkna ut priset när extrakostnader tillkommer. Det kan även skapa irritation när man inser att kostnader tillkommit som man inte var medveten om från början. För företaget blir det ett sätt att kunna marknadsföra sig med väldigt låga priser för städningen. Detta kompenseras med högre fasta avgifter. Denna kombination hittas även hos de företag som erbjuder städhjälp per timme.

Så vad kostar städhjälp i Stockholm? Det beror på hur stort du bor – eller hur lång tid det tar att städa. Det kan även bero på om avgifter tillkommer utöver städkostnaden.

25 Nov 2016